1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4


Coaching en supervisie.

Coaching en supervisie zijn begeleidingsinterventies die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionals. Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen; supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.
Wij zijn beiden ervaren coaches en supervisoren die in de individuele professionele begeleiding op zoek gaan naar een goede mix van beide technieken. Zo ontstaat een uniek maatwerktraject gedurende een aantal professionele gesprekken.
Intervisie en teambegeleiding
Intervisie en teambegeleiding zijn begeleidingsinterventies die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele teams. Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Teambegeleiding bevordert de samenwerking in teams die bijvoorbeeld door conflicten, wantrouwen, gebrek aan transparantie, concurrentie en/of (informeel) leiderschap bemoeilijkt is.
Wij zijn beide ervaren intervisoren en teambegeleiders die op zoek gaan naar datgene wat een team en haar leden juist krachtig maakt. Zo ontstaat gedurende een aantal bijeenkomsten een uniek traject, gericht op versterking van een team én haar individuele leden.
Conflictbemideling

Conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Een bemiddelaar onderzoekt actief en op inhoudsniveau bij de partijen waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen.
Wij zijn ervaren conflictbemiddelaars die met een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid een kort en confronterend traject ingaan: drie gesprekken zijn over het algemeen voldoende om het conflict op te lossen. Niet het gelijk krijgen staat bij ons voorop, maar het streven naar een duurzame oplossing.
Overig

Wij, Ruurd en Marjolein, zijn ervaren professionals in primair en voortgezet onderwijs en gezondheidszorg, in zowel uitvoerende als leidingegevende functies.
Op basis van deze ervaring en enkele specifieke aanvullende opleidingen kunnen we ingezet worden als adviseur en voor interimwerkzaamheden. Omdat dit in alle gevallen maatwerk is kunnen we in een vrijblijvend verkennend gesprek vragen en mogelijkheden op elkaar afstemmen.
Contact
.
KvK 58433457
Bank: NL34 RABO 0148 557 562
BTW: NL 8530.37.978.B01